Bogactwo naturalne jak i pejzaże Armenii nie równają się z żadnymi innymi w tej części świata.